Puurakentamisen edistäminen

08.05.2021


Yli kymmenen vuotta sitten tein aloitteen puurakentamisen edistämiseksi julkisessa rakentamisessa. Valtuusto hyväksyi aloitteen käsittelyn yhteydessä esitetyn ponnen siitä, että selvitetään puurakentamisen sopivat tulevat kohteet ja laitetaan ne myös toteutusjärjestykseen. Sitten asia hautautui unohduksiin vuosikausiksi.

Vasta muutamia vuosia sitten valmistui Kirkonkylään ensimmäinen julkinen puurakennus Heikkarin palvelukodin myötä Nurmijärven Vuokra-asuntojen rakennuttamana. Viime vuonna Rajamäelle valmistui puurakenteinen Metsolan päiväkoti ja Klaukkalaan samoin on suunnitteilla puurakenteinen päiväkoti.

Miksi puurakentamista sitten on tarpeen edistää ? Perusteet ovat hyvin moninaiset ja ymmärrettävät. Aloitetaan tämän päivän vahvasta vaikuttajasta, eli ilmastonmuutoksesta. Rakennussektori tuottaa 30 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Puu puolestaan on hiilineutraali ja sitoo kasvaessaan noin tuhat kg hiilidioksidia ilmakehästä yhteen kuutioon puuta. Puun parasta käyttöä on sen käyttäminen rakentamiseen, sillä sitoutunut hiilidioksidi säilyy näin sitoutuneena puussa jopa satoja vuosia. Puu on ekologinen, ainoa uusiutuva rakentamiseen käytettävä luonnonvara. Puuta voidaan käyttää perustuksista aina pintamateriaaleihin ja kaikkeen siltä väliltä. Se on helposti työstettävää ja moneen taipuvaa materiaalia.

Puurakentaminen ei enää tänä päivänä ole välttämättä kalliimpaa ja mikä parasta se on nopeaa rakentamista kun liimapuupalkit, puuelementit jne. voidaan valmistaa tehtaalla hyvissä säältä suojaisissa olosuhteissa. Omakotitalot meillä on perinteisesti tehty valtaosin puusta, mutta kerrostalo- ja julkinen puurakentaminen on vasta viime vuosikymmenen aikana lähtenyt vahvaan kasvuun. Uskomatonta kyllä, mutta vihreän kullan maa Suomi on yksi läntisen Euroopan betonirakentamisen kärkimaista. Asumisviihtyvyyden kannalta puukerrostalot ovat ylivertaisia. Ne ovat hiljaisia, terveellisiä ja turvallisia asuintaloja. Käykääpä katsomassa Heikkarin palveluasuintaloa, miltä siellä näyttää.

Kymmenen vuotta sitten Nurmijärvi olisi ollut edelläkävijä puurakentamisen edistämisessä. Nyt muut kunnat ova panneet vilkun päälle ja ajaneet ohi. Etenkin suurissa kaupungeissa kuten Tampeeella on vahvasti satsattu puurakentamiseen. Tampere julistaa olevansa puurakentamisen pääkaupunki. Siellä on v. 2014 käynnistynyt puurakentamisen edistämisohjelma, joka osaltaan on johtanut siihen, että Tampereella on jo 700 puurakenteista asuinkerrostaloa. Kuusi suurinta kaupunkia ovat sitoutuneet nimeämään puurakentamisalueen. Vantaalla tämä kohde on Puu-Kivistö, joka on lähellä meitä. Helsingin Honkasuon kaavamääräyksissä edellytettiin kaikilla korttelialueiden rakennuksilta, että niiden tuli olla puurakenteisia ja julkisivuiltaan puuta. Betoniteollisuus valitti kaavamääräyksistä ja lopulta KHO vahvisti puurakentamisen edellyttämisen kaavamääräyksissä lailliseksi ja perustelluksi. Myös naapurikunnat ovat meidät jättäneet kauas taakseen. Tuusulan viime kesäinen asuntomessualueen rakentamisessa Rykmentinpuistossa oli puurakentaminen yksi isoista teemoista. Viereiseen Puistokylään suunnitellaan puurakentamista ympäristönministiön avustuksen tukemana. Rykmeninpuisto kokonaisuudessaan on yksi Helsingin seudun suurimmista aluerakentamishankkeista. Tuusulaan valmistuu v. 2022 Martta Wendelinin päiväkoti puusta ja tämä rakennus tulee olemaan Suomen suurin massiivipuurakennus. Vihtiin tulee rakentumaan Pajaniittyyn yli 1000 puukerrostaloasuntoa.

Maan hallitus on viime syksynä asettanut tavoitteeksi kaikessa julkisessa rakentamisessa puurakentamisen osuuden nostamisen 45 %:iin vuoteen 2025 mennessä kun osuus on v. 2019 ollut 15 %. Ympäristöministeriöllä on käynnissä seitsemän vuotinen puurakentamisen edistämisohjelma, missä tavoitteena on puun käytön, puurakennusten rakentamisen, puurakentamisen osaamisen ja viennin edistäminen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää puurakennusten rakentamiseen 2000 – 5000 €/asunto käynnistysavustusta ja Motivalla on julkiseen puurakentamisen neuvontaan kunnille ja kaupungeille avautunut maksuton neuvontapalvelu.

Kyllä tämä laittaa miettimään minkälainen vetovoimatekijä Nurmijärvelle – Suomen suurimmalle ”ylpeästi landella” maalaiskunnalle tämä puurakentamisen nostaminen valokeilaan voisi kirkkaasti olla ? Kunnan luottamuselimet ovat valtuuston hyväksymästä kuntastrategiasta alkaen likipitäen kaikissa viime vuosien suunnitelmissa hiljattain valmistunutta kaavatyöryhmän raporttia myöten tehneet kirjauksia puurakentamisen edistämisestä. Yhteinen ja laaja tahtotila on olemassa, mutta vielä tarvitaan käytännön toimia valmistelevat kunnan virkamiehet mukaan puurakentamisen edistämiseen.

Kaiken yllä kerrotun perusteella on tulevalla valtuuskaudella käärittävä hihat ylös ja ryhdyttyvä laatimaan suunnitelmaa puurakentamisen edistämiseksi ja siihen liittyen käynnistettävä puurakentamisen edistämisohjelman laatiminen.

Kallepekka

08.05.2021Puurakentamisen edistäminen
30.04.2021Rakentamisen sietämätön vaikeus
04.09.2020Syytettyjen penkillä
05.04.2011Kotimainen ruoka ja paremmat tuotemerkinnät
01.03.2011Klaukkalan talvimarkkinat
01.02.2011Kunnanhallituksen paikkajaon taustat
24.01.2011Ruista ranteessa kohti eduskuntaa Ahjolassa