Työsarka

Työura

Työelämäni oli yli kaksikymmentä vuotta varsinaista kaksoiselämää. Kotitilan Myllymäen viljelemisen lisäksi olin yhteensä yli 20 vuotta palkkatyössä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa Melassa ja viime vaiheessa MTK:ssa. Vuoden 2008 alusta jäin pois palkkatyöstä. Siitä lähtien olen voinut keskittyä täysipainoisesti ja täysipäisesti kasvinviljelytilamme hoitamiseen ja kehittämiseen. Myllymäen tilaa hoidimme isäni Esan kanssa yhdessä noin 40 vuotta. Sukupolvenvaihdoksen teimme vuonna 1994, jolloin nuoresta isännästä tuli isäntä ja isännästä vanha isäntä. Työn jaossa ja töissä ei tapahtunut mitään muutosta vain vastuu tilan pidosta siirtyi nuorille hartioille. Isäni oli isona apuna tilan töissä aina sairastumiseensa syksyllä 2017 saakka ja pilven reunalle seuraamaan tilan tapahtumia hän siirtyi keväällä 2018.

Maanviljelijä

Äitini kertoman mukaan olin pikkupoikana noussut tuvan penkille katsomaan, kun isäni oli tullut traktorilla pihaan. Näkymä sai pienen miehen toteamaan äidille; “Äiti, Kalle on kyntömies”. Tästä huolimatta voi sanoa niinkin, että viljelijäksi ryhtyminen oli loppujen lopuksi monesta sattumasta kiinni.

Olin kyllä ollut aina kiinnostunut traktoreista ja koneista. Monet kerrat olin pienenä isän mukana traktorissa milloin kyntämässä ja milloin kylvämässä. Tilan töissä auttelin iän ja taitojen karttumisen myötä vähitellen aina enemmän. Opintojen jälkeen keväällä 1986 oli isäni vielä täysissä voimissa ja sukupolven-vaihdos ei ollut ajankohtaista. Niinpä hakeuduin palkkatyöhön ensimmäiseen työpaikkaani Melaan. Sukupolvenvaihdosta kotitilalla suunniteltiin jo 80-luvun lopulla, mutta onneksi vasta laman jälkeen tehtiin tilakaupat vuonna 1994. Isällä tuli juuri vähän aiemmin oman isänsä lailla yli 40 vuotta täyteen Myllymäen tilan isäntänä.

Myllymäen tila on nykyisin tyypillinen uusmaalainen kasvinviljelytila. Lypsykarja tilalta on lähtenyt jo v. 1961 ja viimeinen tuotantoeläimeksi laskettava, eli Veitikka-hevonen kuoli v. 1976. Viljelyksessä on viljakasvien vehnä, kaura, ruis ja syysvehnä lisäksi rapsi. Lisäksi tilan tärkeimmäksi kasviksi on 2000-luvulta alkaen noussut maustekasvi Kumina. Kahden traktorin, puimurin ja normaalien viljanviljelytyökoneiden lisäksi tilalla on vanha teliakselinen kuorma-auto. Se on korvannut yhden traktorin ja sillä hoituu keväällä kylvöaikaan lannoitteiden ja siementen kuljetus pellolle, kesällä ruiskutusveden ajo ja syksyllä viljanajo pellolta kuivurille ja suurelta osin myös tilalta teollisuuteen. Vehnät, rukiit ja kaurat ajan pääasiassa Hyvinkäälle Myllyn Parakselle. Kumina menee Riihimäelle Trans Farmiin.  Rapsi kuljetetaan Kirkkonummelle Avenalle.

Uusi_puimuri_pihaan.7.19

Uusi kotimainen puimuri tuli lavetilla pihaan heinäkuussa 2019

Melasarka

Palkkatyön aloitin Melassa luopumiseläkeratkaisijana heinäkuussa 1987 yhtäaikaa neljän muun vastavalmistuneen agrologin kanssa. Muita sittemmin tutuksi tulleita luopumisjärjestelmien eläkelakeja ovat olleet sukupolvenvaihdoseläkelaki, luopumiskorvauslaki ja EU:hun liittymisen jälkeen edelliset korvannut luopumistukilaki, joka on voimassa tänäkin päivänä.

Vaihtelua luopumisasioiden parissa työskentelyyn toi 2000-luvun alussa Melaan perustettu asiakaspalvelutiimi, jonka vetäjänä toimin ensimmäiset pari vuotta. Tuon jälkeen olin vuoden verran pienessä työturvallisuustoimistossa työturvallisuusagrologina levittämässä sanomaa työturvallisuudesta ja työhyvinvointiasioista.

 MTK-sarka

Työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioiden parissa työskentely toi mahdollisuuden ja uuden haasteen määräaikaisen hankkeen vetämiseen MTK:ssa. Aloitin helmikuussa 2005 Perheviljelmien johtamishankkeen projektipäällikkönä Simonkadulla. Hankkeen tavoitteena oli kehittää perheviljelmien johtamiseen soveltuvia työkaluja. Osa hanketta oli mentoroinnin pilotointi maatiloille yhteensä kuudella mentori/aktoriparilla Hämeessä ja Uudellamaalla. Hanketyön ohessa työtehtäviini kuului myös reilun vuoden ajan sosiaalipolitiikkaan kuuluvat asiat nimikkeellä sosiaalipoliittinen asiamies. Tämä oli mielenkiintoista aikaa, koska sosiaalipolitiikka oli minulle tuttua Melan työtehtävien kautta ja MTK:ssa näin kuinka sosiaalipolitiikkaa hoidetaan yhteistyössä ministeriöiden, muiden työelämän järjestöjen, eduskunnan ja hallituksen kanssa.

Kyntösarka

Se hyvä puoli kahden työn, eli maatilan töiden ja palkkatyön tekemisessä oli, että ne tukivat toinen toistaan ja antoivat vaihtelua työntekoon. Mutta tilakoon kasvaessa vuosien mittaan ja maatilatalouden töiden ja ennenkaikkea vaatimusten kasvaessa huimasti tuntui joka vuosi enemmän ja enemmän siltä, että on kaksi työtä, joita ei ehdi kumpaakaan hoitaa kunnolla.

Kun sitten palasin Melaan elokuussa 2007 kahden ja puolen vuoden MTK reissun jälkeen, päädyin syksyn mittaan ratkaisuun jättää palkkatyö. Sitä päätöstä ei ole tarvinnut katua. Keskittyminen täysillä yhteen työsarkaan antaa edes hieman pelivaraa ja toisenlaista tehokkuutta kuin juokseminen ikäänkuin palokuntana ristiin rastiin sinne missä kulloinkin palaa. Eikä työstä ja tekemisestä ole ollut puutetta, vaikka on vain yhtä sarkaa kyntänyt...

 

kuminapelto.jpg

         Kaunis ja huippusadon tuonut kesän 2012 kuminakasvusto