virallinen_koko.jpgRuista ranteessa !

Kolmannen polven nurmijärveläise- nä maanviljelijänä ja kunnanvaltuu-tettuna juureni löytyvät syvältä Nurmijärven Kirkonkylästä Myllymäen tilalta Vantaanjoen Myllykosken rantamilta.

Maatilalla syntyneenä ja kasvanee- na olen saanut kotoa vahvat ja elämässä kantaneet perusarvot. Tärkeimpiä perusarvojani ovat keskinäinen luottamus, toisten ihmisten ja näkemysten kunnioitta-minen, yhdessä tekeminen yhteiseksi hyväksi sekä työn merkityksen korostaminen.

Siksi tavoitteenani niin työssä, vapaa-ajalla kuin luottamustehtävissä on toimia perusarvojeni mukaisesti luottamusta ja arvostusta herättäen.

Näitä sivuilta löydät paljon tietoa sukuni historiasta, perheestäni, työelämästäni, luottamustehtävistäni ja harrastuksistani.

Tervetuloa, käy peremmälle ja ollaan yhteyksissä.

Kallepekka